Rodzaje bankow

Rodzaje bankow

Rodzaje bankow

Wyróżnia się obecnie wiele rodzajów banków, w tym bank centralny, banki operacyjne, w tym komercyjne, wyspecjalizowane takie jak inwestycyjne, hipoteczne oraz banki uniwersalne. Dodatkowy podział obejmuje rodzaje systemów obowiązujących w tych instytucjach a więc mowa o systemie normatywnym czyli bankach państwowych, systemie pozanormatywnym czyli bankach spółdzielczych i bankach działających jako swego rodzaju spółki akcyjne.

Artykuł napisany przez: