Instytucje bankowe

Instytucje bankowe

Instytucje bankowe

 

Bank jest to taka forma instytucji, która działa w zakresie finansów, szeroko rozumianej ekonomii a także polityki finansowej. Jest to rodzaj działalności gospodarczej, który wymaga prowadzenia po tym, jak otrzyma określone zezwolenia.zapraszamy na naszą stronę internetową Pozwala na przyjmowanie środków pieniężnych do przechowania, czyli na oszczędzanie, jak także wykonywanie rozmaitych czynności związanych z obrotem tychże środków pieniężnych. Mowa tu o kredytowaniu, dawaniu pożyczek itd. Jest to pośrednicząca forma instytucji opierającej się na obrocie pieniędzy na linii klient banku i bank. Wyróżnia się banki jako godne miejsca zaufania publicznego. Są to placówki funkcjonalne, rekomendowane, wiarygodne i znacznie bardziej bezpieczna niż skarpeta, w której zwykło się niegdyś oszczędzać.

Instytucje bankowe podlegające bankowi centralnemu wchodzą w skład systemu, jaki jest pod względem swej konstrukcji dwuszczeblowy. To zaawansowany system, jaki odznacza się wieloma funkcjami. Może być organizacją dla firm, jak też dla jednostek i przedsiębiorców. Pojęcie banku wiąże się natomiast z francuskim słowem banque.

Artykuł napisany przez: